Draugystės sveikinimas

07.15.09

Kaip gera turėti tikrą draugą
Kuris visada Å¡alia
Kuris padeda nelaimėje,
Kuris saugoja tave…:)
Kuris moka nepykti už klaidas,
Kuris nešmeižia ir nemeluoja
Kuris be galo myli tave
Kuris bÅ«na amžinai drauge… :) ***

NepatikoPatiko (+2 Įvertinimas, 2 Balsų)
Loading ... Loading ...

Siųsti draugui Siųsti draugui

Draugystės sveikinimai

12.18.08

Ar žinai ko beržai verkia ?
Ko ramunė vysta ?
Tai todėl, kad draugas – draugo
Kartais nepažįsta.

NepatikoPatiko (+3 Įvertinimas, 3 Balsų)
Loading ... Loading ...

Siųsti draugui Siųsti draugui

Draugystės sveikinimai

12.18.08

Ateik! Nekalbėk, būki rūstus, -
Aš džiaugsiuosi tavimi ir tokiu.
Gimtinės oro man trūksta,
Saulelės tavo akių.

NepatikoPatiko (Nėra įvertinimų)
Loading ... Loading ...

Siųsti draugui Siųsti draugui

Draugystės sveikinimai

12.18.08

Aš prisimenu tą tamsią naktį,
Kai žvaigždes žibėjo aukštai
Kai prispaudęs mane prie krūtinės
Apie laimę dainas dainavai.
Ir kaip su meile aš klausiaus
Apie laimę skambiųjų dainų
Man taip norėjos sušukti
“Brangusis aÅ¡ tave myliu”
O tu lyg visą tai supratęs
Mane suspaudei glėbyje tvirtai
Ir spindinčiom akim pažvelgęs
Mane pabučiavai karštai, karštai.
Aš čia tik vieną akimirką.
Ir dovanoju ją Tau. Prisimink
tą, kurį kaip ir tu myli gyvenimą,
juoką, draugus.

NepatikoPatiko (Nėra įvertinimų)
Loading ... Loading ...

Siųsti draugui Siųsti draugui

Draugystės sveikinimai

12.18.08

Aš žinau, tu žodžio nepratarsi,
Nepaduosi rankos iÅ¡didus …
Vien tik akys pasakys be garso
Pyksti, džiaugiesi, ar sunku.
Tu neprimeni man to, kas jau praėjo
Ir neliesk užgijusių žaizdų,
Ir aš ir tu ilgai dėl to kentėjom,
Jei šiandien liūdna tau, tai man sunku.

NepatikoPatiko (+1 Įvertinimas, 1 Balsų)
Loading ... Loading ...

Siųsti draugui Siųsti draugui

Draugystės sveikinimai

12.18.08

Balti žiedai nuvys rugsėjy,
Balti žiedai ir vėl pražys
Naudokis tų dienų jaunyste,
Jaunystė nueis ir nebegrįš.

NepatikoPatiko (Nėra įvertinimų)
Loading ... Loading ...

Siųsti draugui Siųsti draugui

Draugystės sveikinimai

12.18.08

Blogai, kai mylimas nemyli,
Blogai, kai myli per karštai
Nors blogiausiai kada tyli
Tada ar myli nežinai.

NepatikoPatiko (Nėra įvertinimų)
Loading ... Loading ...

Siųsti draugui Siųsti draugui

Draugystės sveikinimai

12.18.08

Bučinys – tai dangiÅ¡kas nektaras !
Lyg ugnis, naikinaiti, baisi,
Lyg dvi stygos užgautos gitaros,
Susijungę džiaugsmo skambesy.

NepatikoPatiko (Nėra įvertinimų)
Loading ... Loading ...

Siųsti draugui Siųsti draugui

Draugystės sveikinimai

12.18.08

Buk gėlė, tik ne kiekvieno skinama ir prie širdies segama!

NepatikoPatiko (Nėra įvertinimų)
Loading ... Loading ...

Siųsti draugui Siųsti draugui

Draugystės sveikinimai

12.18.08

Draugystė – galinga pasaulio duktė
Pas mus ji netyčia užklysta.
Draugystė – tai laimės gėlė
Nuo menko vėjelio nuvysta.

NepatikoPatiko (Nėra įvertinimų)
Loading ... Loading ...

Siųsti draugui Siųsti draugui